OS Real Estate Broker - шаблон joomla Окна

COMPLEX

Geschiedenis

NCRV-studio

Gebouwd in de periode 1938-1941 in Dudok-trant, naar ontwerp van de architect J.H. van der Veen uit Amsterdam. In de hal een groot glas-in-lood drieluik uit 1940, ontworpen door de glazenier Max Nauta. Het gebouw bevatte oorspronkelijk één grote en vijf kleinere studio's, gegroepeerd rond een centraal gelegen omroeperscel, die aan het exterieur wordt geaccentueerd door de hoge toren. Via een onderaardse gang werd de verbinding met de naastgelegen Villa Henriëtte tot stand gebracht, die als kantoor werd ingericht. Het studiogebouw ligt in geaccidenteerd terrein, met voor de zuidgevel een rechthoekige vijver waar het terras voor de middenrisaliet insteekt. N.B. De na-oorlogse uitbreiding van het studiogebouw aan de oostgevel valt buiten de bescherming. Omschrijving Het studiogebouw vormt een grotendeels onderkelderd samengesteld bouwvolume, bestaande uit enkele plat afgedekte onderdelen van verschillend formaat die zijn gegroepeerd rond een hoge achthoekige toren. In verband met de geluidswering is bij de bouw van de studioruimtes een zogenaamde betonnen "doos-in-doos-constructie" toegepast. De platte daken hebben een overstek en de gevels zijn opgetrokken in gele baksteen. De gevels van de studio 's zijn nagenoeg blind, de publieke en kantoorruimtes worden gekenmerkt door grote glaspuien met (oorspronkelijk) stalen kozijnen. Op de begane grond in de west-, zuid- en oostgevel een doorlopende horizontale reeks van grote drie- en vierledige samengestelde venster- en deurpartijen met bovenlicht en deels de oorspronkelijke stalen kozijnen. De (voormalige) hoofdentree en een tweede ingangspartij bevinden zich in de westgevel. Het iets verhoogde middenrisaliet van de zuidgevel telt vier traveeën met twee deurpartijen naar het terras aan de vijver. Boven de begane grondlaag steken de blinde gevels van de inpandige kleine studio 's iets uit. Rond de voet van de toren een smalle horizontale vensterstrook met afgesnoten hoeken, die de centrale hal in het gebouw verlicht. In de toren vier lagen kleine rechthoekige vensters en bovenop een sierbekroning. De grotere studioruimtes bevinden zich in de twee hoge trapeziumvormige bouwvolumes aan de noordzijde. In de nagenoeg blinde noordgevel twee deuren die van buiten toegang geven tot deze studioruimtes. Aan de oostgevel van de grootste studio op de begane grond de aansluiting met de na-oorlogse uitbreiding. Daarboven enkele asymmetrische geplaatste vensters met roedenverdeling en een deur naar het balkon. Inwendig is de oorspronkelijke plattegrondindeling in hoofdlijnen bewaard gebleven met de studioruimtes rond de centrale hal. In de zuidgevel van de entreehal bevindt zich het grote glas-in-lood drieluik. In het middenraam een vrouwenfiguur die de NCRV symboliseert te midden van enkele belangrijke kerkelijke gebouwen in Nederland. Het linker raam bevat de gelijkenis van de zaaier en in het rechter raam een maaier, arenbindster en een boer. In de grote concertzaal is een deel van het oorspronkelijke, enigszins barok vormgegeven akoestische plafond bewaard gebleven. Ten westen van het studiogebouw ligt de langgerekte, deels open, plat afgedekte fietsenstalling met garage, opgetrokken in dezelfde gele baksteen als het studiogebouw. Waardering Het studiogebouw van de NCRV met bijbehorende fietsenstalling is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde als grotendeels gaaf en representatief voorbeeld van een in typologie en vormgeving kenmerkend radiostudiogebouw in Dudok-trant. Het gebouw is van groot stedenbouwkundig belang vanwege de beeldbepalende situering aan de Bergweg met de hoge toren als belangrijk oriëntatiepunt.

 

Schuttersweg 10, Hilversum
Architect: J.H. van der Veen, 1938-1941.
Opening in 1940.

Vanaf 1937 werden radio-uitzendingen verzorgd vanuit villa Henriëtte, Schuttersweg 8. De nieuwe studio werd met een ondergrondse gang verbonden met villa Henriëtte. De Nederlandse Christelijke Radio Vereeniging is opgericht in november 1924. De eerste uitzending vond plaats vanuit de NSF-studio in de fabriek van de NSF aan de Jan van der Heijdenstraat op 24-12-1924. Vanaf 1925 werd de Lutherse Kerk aan de Bergweg gebruikt. Verder werden een aantal villa's in Hilversum gehuurd o.a. aan de Heuvellaan.
 

Villa Henriëtte
Voorheen: Villa Roemah Oedjong.
Architecten: A.L. en J.G. van Gendt.
Schuttersweg 8 (voorheen Suzannapark).
Hilversum Villa voor Jan ter Meulen jr (assuradeur uit Amsterdam en aandeelhouder in de Park- en Bouwmaatschappij Hilversum, die het Suzannapark in Hilversum heeft ontwikkeld.)
1896 Rijksmonument In gebruik geweest vanaf 1937 bij NCRV (voormalige studiocomplex is er naast gebouwd in 1938-1941, met ondergrondse gang verbonden met villa). Thans kantoor Gravenstaete bv. Bijbehorende koetshuis staat aan van Yssumlaan 5-7 en is van architect E. Verschuyl.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed