OS Real Estate Broker - шаблон joomla Окна

Leveringen en diensten

Media Complex wordt door meerdere huurders gebruikt. Hierdoor is het vaak efficiënter en voordeliger om bepaalde huurderslasten gezamenlijk te delen en centraal te organiseren. Van Wilsum Vastgoedbeheer heeft bijvoorbeeld een inkoopcontract voor haar gehele portefeuille als het gaat om het verbruik van elektriciteit. Hierdoor zijn de elektriciteitskosten aanmerkelijk lager dan bij individuele afname.

De volgende leveringen en diensten worden door of vanwege de verhuurder verzorgd:

 • gasverbruik inclusief vastrecht
 • waterverbruik inclusief vastrecht
 • elektriciteitsverbruik inclusief vastrecht
 • onderhoud en periodieke controle van:

o   centrale verwarmingsinstallatie
o   liftinstallatie
o   luchtbehandelingsinstallatie
o   noodverlichtingsinstallatie/noodstroominstallatie
o   brandmeldinstallatie/brandblusmiddelen
o   ontruimingsinstallatie
o   storingmeldinstallatie
o   hydrofoorinstallatie
o   glazenwasinstallatie
o   toegangscontrolesysteem/intercominstallatie
o   elektrische deuren
o   slagboominstallatie

 • schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes, liften, parkeerkelder, beglazing gemeenschappelijke ruimtes, terrassen en terrein
 • schoonmaak beglazing (buitenzijde / algemene ruimtes binnen)
 • periodiek reinigen daken en hemelwaterafvoeren
 • onderhoud terrein en tuinen, waaronder vervanging van planten
 • vuil-/papierafvoer, containerhuur e.d.
 • vervanging van lampen in de gemeenschappelijk ruimtes
 • telecommunicatiekosten van lift-, brandmeld- en storingsmeldinstallatie
 • assurantiepremie buitenbeglazing
 • voor huurders rekening komende belastingen en heffingen die bij verhuurder in rekening worden gebracht
 • administratiekosten ad 5% van het hierboven genoemde


Het voorschotbedrag voor de service- en energiekosten waarvoor verhuurder zorgdraagt, bedraagt € 35,- per m² per jaar, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. De afrekening van de servicekosten vindt plaats middels jaarlijkse nacalculatie op basis van tussenmeters of naar rato van gebruik.

Wij hebben altijd het streven om de eindafrekening voor de servicekosten uiterlijk binnen een half jaar na het verstrijken van het betreffende boekjaar aan de huurders te verstrekken. Het pakket aan leveringen en diensten alsmede het voorschotbedrag kunnen in overleg met huurders door verhuurder gewijzigd worden indien de kosten veranderen.

 

Overige huurvoorwaarden

 

Huurbetaling

De huur, servicekosten en wettelijk verschuldigde omzetbelasting worden per kwartaal vooruit in rekening gebracht.
 

Huurprijsaanpassing

Er wordt jaarlijks een huuraanpassing doorgevoerd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze zal voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden doorgevoerd.
 

Zekerheidsstelling

Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal de huurder een bankgarantie stellen of een waarborgsom storten ter grootte van een kwartaalbetaling huur en servicekosten en de over het bedrag verschuldigde omzetbelasting (btw).
 

Overeenkomst

Als partijen overeenstemming bereiken zullen de hoofdhuurvoorwaarden worden vastgelegd in een standaard door eigenaar/verhuurder opgestelde huurovereenkomst, conform ROZ-model, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).


Btw

Verhuurder kiest voor btw-belaste verhuur. Huurder dient voor ten minste 90% met omzet belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting. zodanig verhoogd (circa 4% van de jaarhuur) dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
 

Courtage

Mocht door bemiddeling van een van de door verhuurder ingeschakelde makelaars een transactie tot stand komen dan zullen hiervoor geen kosten bij huurder in rekening worden gebracht.